Jdi na obsah Jdi na menu
 


První pomoc

9. 3. 2014

 

Všeobecné zásady poskytování první pomoci

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Vždy je nutné dodržet základní principy poskytování první pomoci:

1. Zajištění bezpečnosti

- Zajistit bezpečnost postiženému, sobě i okolí (např. bezpečný pohyb po komunikaci zejména u dopravní nehody včetně instalace výstražného trojúhelníku, nechodit do zamořených prostorů, zajistit bezpečnost při úrazech elektrickým proudem, zajistit místa nehody v lyžařském terénu, vyhodnotit rizika při záchraně tonoucího, používat ochranné pomůcky – rukavice, resuscitační masku a další).

- Eliminovat působení vyvolávající příčiny (např. tepla, elektrického proudu, chemické látky), vyprostit postiženého z místa neštěstí v případě nutnosti (viz. kap. autonehoda).

Poznámka: pozor na tzv. tunelové vidění při posuzování situace (např. u dopravních nehod nesměřovat pozornost k prvnímu křičícímu či sténajícímu zraněnému, většinou na tom jsou daleko hůř zranění, kteří jsou potichu (bezvědomí, rozvoj šokového stavu, …)

2. Vyšetření postiženého

Nejdůležitějším a prvotním úkonem je zjistit přítomnost základních životních funkcí (vědomí, dýchání a krevního oběhu ) a stavět masivní krvácení pokud se u postiženého vyskytuje.

U postiženého v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět)

Uvolníme dýchací cesty a posoudíme charakter dýchání.
Případných svědků se během vyšetřování dotazujeme na nejnutnější informace (co, jak, kdy se stalo apod.).

U postiženého při vědomí


-S postiženým zbytečně nemanipulujeme, pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí (výbuch apod.).
-Uklidníme a povzbudíme postiženého. Zajistíme klidné prostředí bez zbytečných diváků. V blízkosti zraněného ponecháme pouze případné pomocníky.
-Zjistíme, zda má postižený bolesti a kde.
-Zjistíme, zda má postižený nějaké další obtíže (nevolnost, závrať, zhoršení zraku apod.).
-Zjistíme, zda se postižený s něčím neléčí (např. diabetes).
-Šetrně vyšetříme pohmatem celé tělo od hlavy k dolním končetinám.
-Posoudíme celkový vzhled postiženého (výraz obličeje, barvu kůže, rtů, teplotu kůže).

Základní životní funkce nejsou ohroženy, pacient masivně nekrvácí a nejeví známky rozvoje šokového stavu  => méně závažné stavy.

Základní životní funkce jsou ohroženy => akutní stavy ohrožující život (bezvědomí, masivní krvácení, rozvoj šokového stavu, …).

Zástava dechu, nenormální dýchání, lapavé dechy => stav vyžadující okamžité zahájení kardiopulmonální resuscitace.

3. Volání na tísňovou linku 155, příp. 112

-Co se přesně stalo.
-Kolik je postižených.
-Jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá, …?).
-Víte-li, pak jméno a alespoň přibližný věk postiženého.
-Kde se postižený nachází (v kterém městě nebo obci, ulici, číslo domu, patro, označení domovního zvonku); při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast místo co nejvíce upřesněte (číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp.).
-Kdo volá.

Poznámka
-Zkušený operátor se vždy na vše potřebné vyptá, strach z nezvládnutí hovoru není na místě. Hovor ukončete až po operátorovi jako poslední.
-Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, co operátor vyšle záchranný tým na místo události.
-Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se Vás operátor mohl v případě jakýchkoliv nejasností či obtíží dovolat zpět.
-Volání na linku 155 (příp. 112) je bezplatné!
-V případě potřeby vám operátor poradí, jak máte první pomoc poskytnout.

4. Do doby příjezdu týmu záchranné služby

Zraněnému nejvíce pomůžeme tím, že do doby příjezdu ZZS poskytujeme zraněnému adekvátní první pomoc. Zraněného nebo nemocného nikdy sami netransportujeme nebo nepřepravujeme naproti ZZS. Zajistíme odborný transport zavoláním na 155 a vyčkáme na příjezd týmu ZZS. Ten teprve určí jakým způsobem a jakou technikou bude postiženého transportovat. Do té doby udržujeme trvalý a intenzivní dohled nad postiženým a poskytujeme adekvátní první pomoc.

Je-li na místě více zachránců, je důležité zajistit záchranářům rychlý a bezproblémový přístup k pacientovi:
-Odemknout a otevřít všechny příchozí dveře.
-Zavřít domácí zvířata.
-Jít na hlavní komunikaci a zřetelně mávat na přijíždějící sanitku.
-Po příjezdu týmu ZZS záchranáře dovést přímo ke zraněnému.

 

Převzato z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/pages/zasady-poskytovani-prvni-pomoci.html

 
 

 Archiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 47752
Měsíc: 1353
Den: 68